پروژه برج های مسکونی میلان واقع در منطقه 22

پروژه اجرایی
پروژه های اجرایی ساروج ارمغان صبا
توضیحات پروژه

پروژه برج های مسکونی میلان واقع در بلوار کوهک

مشتمل بر 5 بلوک ساختمانی
هر بلوک مشتمل بر 34 طبقه که شامل 29 طبقه مسکونی
1 طبقه لابی و 4 طبقه پارکینگ میباشد.
هر طبقه متشکل از 18 واحد مسکونی میباشد
زیر بنا هر برج: 1950 متر مربع

شروع پروژه: 23/03/1398
پایان پروژه: 01/04/